Handleiding

Het doel van de WhatsApp groep “Buurtpreventie West l” is om:
Bij verdachte situaties de Politie in kennis te stellen en de directe omwonende te waarschuwen voor de verdachte situatie om te zorgen dat de situatie stopt dan wel de verdachte aangehouden kan worden na het plegen van een strafbaar feit.

Door elkaar te informeren kun je een verdachte situatie ook verstoren zodat het daadwerkelijke strafbare feit niet voltooid wordt.

Omdat het, in eerste aanleg, alleen bij verdachte situaties is en er sprake is van een strafbaar feit dient men goed te beseffen wat men aan geeft.
Details kunnen van groot belang zijn in een later stadium.
Deze groep is derhalve dan ook een

Slapende Groeps App

Gebeurt er niks dan komen er ook geen meldingen.
Dit is iets wat we ons allemaal moeten beseffen om ongewenste berichten te voorkomen waardoor mensen uit de groep zouden kunnen gaan.
Dit zou tevens ten gevolge hebben dat we minder toezicht en communicatie hebben met elkaar om ons woongebied zo veilig mogelijk te houden.

De groepsapp buurtpreventie is een iets wat in het gebied De Langstraat een begrip is en wat al tot meerdere successen heeft geleid.

Om de groepsapp een duidelijke structuur te geven is het noodzakelijk dat er per groep 2 coördinatoren en 1 beheerder worden aangesteld.

Taak van de beheerder:

Het toevoegen van personen waarvan duidelijk is gebleken dat zij in het gebied van de groepsapp wonen en dat zij geen belemmering veroorzaken in de vrije communicatie binnen betreffende groepsapp. Hi/zij kan personen toevoegen maar ook verwijderen. Als iemand zich niet houdt aan de gemaakte werkafspraken van betreffende groepsapp zal hij/zij er op aanspreken en indien na een waarschuwing verwijderen uit de groep. Dit om te voorkomen dat er andere gemotiveerde mensen afhaken door bepaald gedrag.

Taak van de coördinator:

Het zorgen voor een communicatie en verzending van alle berichten aan het team van de Politie.
De Politie controleert nogmaals de berichten om mogelijk gemiste informatie uit de meldingen toch te bekijken.
Hierdoor zouden kleine puzzelstukjes kunnen leiden tot belangrijke informatie.
Deze communicatie gebeurt door de berichten direct om te zetten naar een mail en die worden verzonden aan de Politie.

Berichtenverkeer:

Bij het berichtenverkeer komt bij elk bericht een naam of nummer te staan,
na gelang u bent ingevoerd in de telefoon bij de coördinator,
waardoor bekend is van wie welk bericht afkomstig is.

Mogelijk dat u dan later nog benadert kunt worden voor verduidelijking of aanvullende informatie.

De coördinatoren zullen als enige uit de groepsapp gekoppeld worden aan een aangrenzende groepsapp.
Mochten er in 1 gebied bijzonderheden zijn en die mogelijk gaan verplaatsen naar het eigen gebied dan zal dit door de coördinatoren gecommuniceerd worden in de groepsapp.
Zo blijven we bij verplaatsingen toch zicht houden op een mogelijke verdachte.

Wat is een verdachte:

Diegene ten wiens aanziens, uit feite of omstandigheden, een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit.

Berichtenverkeer:

Houd u er dus rekening mee dat ALLES wat u stuurt in de groepsapp doorgezonden gaat worden aan de Politie.

Wat u wel moet sturen:

De 7 W’s:

Wie bent u (naam en telefoonnummer melden aan Politie)

Wat ziet u (signalement)

Waar ziet u dat (welk adres of plaats)

Wanneer zag u dat (datum en tijdstip)

Waarom gebeurde dat (was er een aanleiding)

Welke wijze gebeurde dat (Hoe gebeurde het)

Waarmee gebeurde het (Welk gereedschap of voertuig werd gebruikt “kenteken”)

Stuur dus alleen wat u WEL ziet in de groepsapp!!!!!!!

Wat niet te sturen:

“Ik heb niks gezien”

“OK”

“Hoe laat is het”

“Nee dat zal de postbode wel zijn”

“Ik ook niet”

Dit zijn zaken die we voorbij hebben zien komen en die zorgen dat mensen de groep verlaten.

Zorg dat u lid, blijft of wordt!!!!

Te doen:

Wat moet u doen om in de groepsapp buurtpreventie west l,
in uw gebied hiervan, te blijven:

Stuur de volgende gegevens:

  • Uw naam:
  • Uw Mobiel nummer:
  • Uw adres:
  • Uw e-mailadres:
  • Wilt u optreden als coördinator?

Aan wijkraad@dongenwest1.nl

Uw gegevens:

Zodra deze gegevens ontvangen zijn zal bekeken worden door de leden van de wijkraad West 1 waar de grenzen van de groepsapp komen te liggen en wie welke taak toebedeelt krijgt.

Mocht het u niet lukken om te mailen dan verzoek ik u een persoonlijk bericht te sturen aan: 06-29516873 met voornoemde gegevens. Dan zullen uw gegevens toegevoegd worden aan de lijst.

Voornoemde gegevens worden NIET openbaar gesteld. Wel wordt het bestand in beheer van de wijkraad gehouden om zo bij vragen van de Politie u in contact te kunnen brengen.

Het lidmaatschap van de buurtpreventie app West 1 is geheel vrijwillig.

Mocht u iemand hebben die zich aan wil melden dan kan dat via de website van de wijkraad West 1 te Dongen. WWW.DONGENWEST1.NL

Voor vragen kunt u altijd mailen met info@dongenwest1.nl Administratie

M.v.g.,
Carlo Kanters
Waarnemend voorzitter wijkraad West 1