Belangrijke wijkraad vergadering

logo_wijkraad
Op woensdag 14 september vergaderd de wijkraad Dongen West 1
In Europlus Dunantstraat 28 5101 TJ Dongen.
Aanvang 19:30 uur.
Bijwonen van de vergadering is van belang voor;
 Beheerders en coördinators WhatsApp groep buurtpreventie.
 Deelnemers meedenkgroep statushouders.
 Leden van de wijkraad Dongen West 1
 Belangstellenden