Berichtenverkeer:

Bij het berichtenverkeer komt bij elk bericht een naam of nummer te staan,
na gelang u bent ingevoerd in de telefoon bij de coördinator,
waardoor bekend is van wie welk bericht afkomstig is.

Mogelijk dat u dan later nog benadert kunt worden voor verduidelijking of aanvullende informatie.

De coördinatoren zullen als enige uit de groepsapp gekoppeld worden aan een aangrenzende groepsapp.
Mochten er in 1 gebied bijzonderheden zijn en die mogelijk gaan verplaatsen naar het eigen gebied dan zal dit door de coördinatoren gecommuniceerd worden in de groepsapp.
Zo blijven we bij verplaatsingen toch zicht houden op een mogelijke verdachte.

Wat is een verdachte:

Diegene ten wiens aanzien, uit feite of omstandigheden, een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit.

Houd u er dus rekening mee dat ALLES wat u stuurt in de groepsapp doorgezonden gaat worden aan de Politie.