Buurtpreventie west 1 opgedeeld

Buurtpreventie west 1 opgedeeld in 6 zones
Hoe nu verder …,
Voor elke zone moet een beheerder worden gevonden.
Omdat buurtpreventie west 1 onderdeel is van de wijkraad, nemen deze beheerders ook deel in de wijkraad.
De wijkraad denkt dat het handig is als je dan zo nu en dan 1 of 2 keer per jaar de wijkraad vergaderingen bijwoont.

Taken van de beheerder;

Het toevoegen van personen waarvan duidelijk is gebleken dat zij in het gebied van de groepsapp wonen en dat zij geen belemmering veroorzaken in de vrije communicatie binnen betreffende groepsapp. Hij/zij kan personen toevoegen maar ook verwijderen. Als iemand zich niet houdt aan de gemaakte werkafspraken van betreffende groepsapp zal hij/zij er op aanspreken en indien na een waarschuwing verwijderen uit de groep. Dit om te voorkomen dat er andere gemotiveerde mensen afhaken door bepaald gedrag.

Aanmelden als lid van de buurtpreventie app kan via de wijkraad,
de wijkraad zorgt dat uw aanmelding bij de betreffende beheerder komt.

Taak van de coördinator:
Het zorgen voor een communicatie en verzending van alle berichten aan het team van de Politie.
De Politie controleert nogmaals de berichten om mogelijk gemiste informatie uit de meldingen toch te bekijken.
Hierdoor zouden kleine puzzelstukjes kunnen leiden tot belangrijke informatie.
Deze communicatie gebeurt door de berichten direct om te zetten naar een mail en die worden verzonden aan de Politie.
Ook coördinators maken deel uit van de wijkraad en kunnen deelnemen aan trainingen en of oefeningen.