Taak van de beheerder:

Taak van de beheerder:

Het toevoegen van personen waarvan duidelijk is gebleken dat zij in het gebied van de groepsapp wonen en dat zij geen belemmering veroorzaken in de vrije communicatie binnen betreffende groepsapp. Hij/zij kan personen toevoegen maar ook verwijderen. Als iemand zich niet houdt aan de gemaakte werkafspraken van betreffende groepsapp zal hij/zij er op aanspreken en indien na een waarschuwing verwijderen uit de groep. Dit om te voorkomen dat er andere gemotiveerde mensen afhaken door bepaald gedrag.