Veiligheid in de wijk

Gemeente Dongen – Over Veilig

De gemeente werkt met verschillende organisaties aan veiligheid. Politie, brandweer en het Openbaar Ministerie zijn de belangrijkste veiligheidspartners. Ook inwoners, welzijnsorganisaties, dorps- en wijkraden, buurtpreventieteams en WhatsApp-groepen werken aan een veilige gemeente.

Samen voor Veilig

De aanpak van veiligheid in Dongen is gebaseerd op de kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 (pdf) en het daarop gebaseerde uitvoeringsplan. De prioriteiten zijn onder andere: het tegengaan van woninginbraken, verkeersveiligheid en jeugd en veiligheid.

Woonomgeving

U kunt zelf bijdragen aan de veiligheid in uw buurt. Op de website van de politie vindt u tips voor bijvoorbeeld het voorkomen van woninginbraken en straatroof. Ook vindt u op deze website informatie over uw wijkagent. Hieronder leest u wat u nog meer kunt doen.

WhatsApp buurtpreventie

Een WhatsApp-groep kan handig zijn om uw buurtgenoten te attenderen op verdachte situaties. Heeft u een WhatsApp-buurtpreventiegroep in uw straat of wijk? En wilt u een bord aanvragen om deze vorm van buurtpreventie bekend te maken? Of wilt u meer informatie over het opstarten van een WhatsApp-buurtpreventiegroep? Neem dan contact op met de projectgroep Veiligheid van de gemeente Dongen via e-mail: veiligheid@dongen.nl.

Brandveiligheid

De gemeente controleert gebouwen waar veel mensen komen regelmatig op brandveiligheid. Op brandweer.nl leest u alles over brandveiligheid in en om uw woning.

Burgernet

Burgernet vraagt de hulp van burgers bij vermiste personen en inbraak. Of doorrijden na een aanrijding in de buurt. Deelnemers ontvangen een spraak- of sms-bericht met de vraag uit te kijken naar een persoon of voertuig.

Woning beveiligen

Hoe beveiligt u uw woning beter tegen inbraak? Dat leest u op politiekeurmerk.nl.

AED

Aan de buitengevel, naast de ingang van het gemeentehuis (Hoge Ham 62), de milieustraat De Coolhof (Hak 16) en het sportcomplex De Salamander (Belgielaan 2), hangen AED’s. Bij noodgevallen kunt u deze gebruiken.

Heeft u een AED (bij gemeentehuis, de Coolhof of De Salamander) gebruikt? Wij verzoeken u dan dringend om aan ons te melden dat u het apparaat uit de kast heeft gehaald en/of heeft gebruikt. Wanneer het apparaat uit de kast is genomen, moet de AED namelijk eerst weer gecontroleerd worden op een juiste werking voordat het apparaat opnieuw gebruikt kan worden. U kunt het gebruik van de AED bij ons melden via het telefoonnummer 14 0162.

Rampen

Bij een ramp of crisis ontvangt u informatie en instructies van de gemeente of de hulpdiensten. Deze informatie krijgt u via:

Alle gemeenten en hulporganisaties in de regio werken bij rampen samen. Er zijn afspraken gemaakt wie waarvoor tijdens een ramp of crisis verantwoordelijk is. De crisisorganisatie valt onder de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Fietsdiefstal

Help mee om een dief, heler én gestolen fiets op te sporen. Doe bij diefstal aangifte. Koopt u een tweedehands fiets? Controleer in het fietsdiefstalregister of de fiets als gestolen geregistreerd staat.

Heling

Dieven verdienen geld aan de verkoop van gestolen spullen. Het illegaal kopen en verkopen van gestolen spullen noemen we heling. Op de website www.stopheling.nl en de app Stopheling vindt u tips om heling te voorkomen.

Drugsoverlast

Vermoedt u dat er op een bepaalde plaats wordt gekweekt of gehandeld in (hard)drugs? Meld het via (0900) 88 44 (Politie) of Meld Misdaad Anoniem, via (0800) 70 00 of meldmisdaadanoniem.nl.

BOA’s

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) leveren een bijdrage aan de lokale orde en veiligheid. Zij controleren of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan, zoals fout parkeren, vandalisme of het overtreden van milieuregels. In de gemeente Dongen worden 2 boa’s ingezet: Joop van der Dussen en Johan van Treijen. U kunt een boa altijd op straat aanspreken als u vragen heeft. U kunt ook naar het gemeentehuis bellen via telefoonnummer 14 0162 en naar de dienstdoende boa vragen.

Bron:https://www.dongen.nl/over-dongen/dorp/veiligheid.html